aleniny stranky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

citaty 4

Je zarážející, jak různě lidé popisují lásku. Někteří ji vyzdvyhují nade vše, jiní ji zatracují. Hodně jsem nad tím přemýšlela, když jsem hledala citáty o lásce. Velmi mě zklamalo, co o ní lidé řekli. Já vidím lásku jako rozhodnutí, ne jako náhlé vzplanutí. Tak bych snad popsala zamilovanost. Skutečná láska ale není jen o krásných pocitech. Není o tom, co prospěje mně. Je o tom, co jsem připravená dávat, co jsem schopná odpustit. A je i o zdravém přístupu k sobě. Pokud sám sebe nepřijímám, těžko budu milovat druhou osobu.
Tady jsou některé citáty o lásce, které se mi líbí.

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
Arabské přísloví

---
Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.
B. Disraeli
---
Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
F. M. Dostojevskyj
---
Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.
E. Fromm
---
Láska je pro mne soukromou záležitostí srdce, do níž nerad strkám prsty rozumu.
L. Fürnberg
---
Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš milovat - leda chudě.
L. da Vinci
---
Kdo miluje, ten se neptá, co dělat.
Walther
---
Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu.
I. Bunin
---
Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
---
Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Joseph Addison
---
Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtví.
---
Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.
André Maurois
---
Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.
Pearl Bucková
---
Milovat znamená radovat se z cizího štěstí.
---
Srdce má důvody, které rozum nezná.
---
Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme.
Albert Camus
---
Neztrácej čas pro někoho, kdo ho nechce trávit s tebou!!!
---
Nikdy se nemrač, i když si smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu!!!
---
Nabídnou přátelství tomu kdo chce lásku, je jako dát chleba někomu kdo umírá žízní
---
Odcházející láska láme srdce, proto měj odvahu ji zastavit.
---
Srdce je křehká věc,která když se jednou zlomí málokdy zůstane taková jaká byla předtím.
---
Nikdy neopusť toho, koho miluješ pro toho, kdo se ti líbí, protože ten kdo se ti líbí, tě opustí pro toho, koho miluje.
---
Srdce je orgán, který v těle necítíme, ale když je zraněné bolí to ze všeho nejvíc.
---
Teprve když někomu patříme, patříme úplně sobě.
---
Nezapomeň na úsměv je to světlo, které při pohledu do očí prozradí že srdce je doma.
---
Pravý přítel je ten který přijde když všichni odcházejí.
---
Když počítám své radosti, Tebe vždy započítám dvakrát.
---
Lásku se nedá pochopit, láska se musí prožít

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.